Beets and cheese for the food transition: We’re joining “Rotterdam de boer op!”

 
Beet cultivation in the South-Holland countryside can become more nature-friendly, and there’s a quicker route for cheese cultivated in the Rotterdam area to the consumer. So a unique coalition of 19 partners is joining forces to transform urban and rural Rotterdam. The dream: nature-inclusive and circular agriculture. Thanks to ‘de Nationale Postcode Loterij’ (and its participants) who made available five million euros, we can now start realising this dream. Natuurmonumenten is the initiator and DRIFT is taking care of monitoring and evaluation.
 
(this article continues in Dutch)
 
De Nationale Postcode Loterij kent vanuit het Droomfonds vijf miljoen toe voor de start van spectaculair meer boerenlandnatuur en daarmee biodiversiteit op het platteland in de regio Rotterdam, (h)eerlijk regionaal geproduceerd eten en een gezonde bedrijfsvoering voor boeren.
 
Natuurmonumenten gaat samen met een unieke, onorthodoxe en veelzijdige coalitie van 18 droompartners bestaande uit boeren, ketenpartijen, retailers en ondernemers de gedurfde droom ‘Rotterdam de boer op!’ beginnen. Een eerlijke prijs voor een goed product met respect voor natuur en landschap, daar draait het om. Door dit innovatieve project komt er samen met (online) supermarkten en lokale initiatieven meer aanbod van regionale en duurzame producten.
 
Met het Rotterdams Transitiefonds ondersteunen we boeren en andere ondernemers die willen overstappen naar natuurinclusieve landbouw of willen bijdragen aan het verkorten van de voedselketen. En om de Rotterdammer meer te betrekken bij het platteland komen er voedselbossen en coöperatieve- en educatieve boerderijen. Samen gaan we, van boer tot het Rotterdamse bord, zorgen voor meer biodiversiteit op het Rotterdamse platteland.
 


This is a companion discussion topic for the original entry at https://drift.eur.nl/krootjes-en-kaas-voor-de-voedseltransitie-wij-doen-mee-met-rotterdam-de-boer-op/