Chapter meeting notulen - januari 2021

Michael en "Silvering" waren voor het eerst aanwezig. Michael wilde weten wat we de afgelopen jaren gedaan hebben. Hij gaat ons helpen het netwerk van de Zeitgeistbeweging uit te breiden. Zoals Roger Hallam van Extinction Rebellion contacteren met de vraag of hij bekend is met het concept van een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE). Verder is hij goed op de hoogte van klimaatverandering, hij gaat hierover informatie delen in onze Facebook groep.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistbeweging.nl/de-zeitgeistbeweging/blog/20210105-chapter-meeting