Register now for the wildcard for our course Opleiding Transitiemanagement

 
For the spring of 2022, we are looking for someone who is eager to start working with transition management and would benefit from this course, but does not have the means to register.
 
(rest of the article and course itself are in Dutch)
 
De Erasmus Academie en de DRIFT Transition Academy geloven dat diversiteit de transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving mogelijk maakt en versnelt. Vandaar dat we dit jaar (net als bij de opleiding Versnelling van de Energietransitie) met een Wildcard werken. Als het goed uitwerkt, wordt dit een permanente verandering. Dit houdt in dat we één betaalde aanmeldingsplaats vervangen door een gratis Wildcard-aanmelding t.w.v. de volledige deelnemersprijs (€ 5.497,50 voor voorjaar 2022).
 
Om er zeker van te zijn dat de Wildcard op een gewenste manier ingezet wordt, is de aanmelding gebonden aan een selectieprocedure.  We vragen je daarom in het onderstaande formulier voor een overtuigende motivatie waaruit blijkt dat jij een waardevolle aanvulling bent voor de diversiteit van de groep.
 
Op maandag 6 december openen we de aanmelding voor de Wildcard voor de opleiding Transitiemanagement – voorjaar 2022. Wanneer we 10 aanmeldingen binnen hebben óf op uiterlijk maandag 20 december om 09:00 uur sluiten we het inschrijvingsformulier.
 
Dus check of je daadwerkelijk op alle cursusdagen aanwezig kunt zijn en meld je snel aan!
 
Uiterlijk begin februari zullen we contact opnemen met de geselecteerde deelnemer. Ook e-mailen we je iets van ons als je het niet geworden bent.
 
Inschrijving voor de Wildcard brengt wederzijds geen verdere verplichtingen met zich mee.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://drift.eur.nl/meld-je-nu-aan-voor-de-wildcard-van-onze-opleiding-transitiemanagement/
1 Like

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.