20 jaar na 11 september

De aanslagen van 11 september zijn vandaag 20 jaar geleden. Het was een chaotische en dramatische dag die de wereld heeft getekend. Het is algemeen bekend dat er veel complottheorieën bestaan over deze invloedrijke dag. De eerste Zeitgeist film heeft hier ook uitgebreid aan meegedragen. Het is voor ons daarom belangrijk om aan te geven dat de Zeitgeistbeweging niet tot stand kwam naar aanleiding van de eerste film.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistbeweging.nl/blog/20-jaar-na-11-september

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.