5 online bijeenkomsten over een nieuwe economie (DSE)

"Naar een economie voor rechtvaardigheid op een gezonde planeet", is een bijeenkomst georganiseerd door Platform DSE (Duurzame en Solidaire Economie).


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistbeweging.nl/de-zeitgeistbeweging/blog/dse-bijeenkomsten-2021
1 Like