Chapter meeting notulen - januari 2022

Geen nieuwe leden.

Er zijn momenteel weinig lopende activiteiten. We doen slechts de reguliere online activiteiten zoals social-media, blogs en houden ons (internationaal) netwerk actief via bijvoorbeeld het forum.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistbeweging.nl/blog/20220108-chapter-meeting
1 Like

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.