Chapter meeting notulen - juni 2023

Marc en Inge komen uit de sociale kring van Serf, hij heeft ze aangespoord om aan te sluiten bij deze meeting.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistbeweging.nl/en/blog/chapter-meeting-notulen-juni-2023