Chapter meeting notulen - september 2021

Geen nieuwe leden.

We zullen de komende online lectures van Platform DSE bijwonen. Verder zullen we met Blender en Inkscape verdergaan. De eerste echte episode van Zeit-Talks staat gepland voor 2022, in de tussentijd komen er nog test episodes uit. Dit heeft te maken met de kennis die opgedaan moet worden om dit professioneel te produceren met de beperkte tijd die we dit jaar beschikbaar hebben voor activisme.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistbeweging.nl/blog/20210907-chapter-meeting
1 Like