Covid is de softe generale repetitie

Na 2 jaar kunnen we wel zeggen dat we er allemaal klaar mee zijn. Maar covid is nog niet klaar met ons. We moeten als samenleving er het beste van maken en er voor elkaar zijn. De zorg moet kunnen blijven functioneren en daarom moeten we de maatregelen zoveel mogelijk naleven en open staan voor vaccinatie. Hoe effectief deze maatregelen ook mogen zijn, alle kleine beetjes helpen. Niemand kan deze situatie oprecht makkelijk noemen. Sommigen betalen letterlijk een hoge prijs omdat hun inkomen deels of helemaal wegvalt. We hebben minder sociale contacten, de zorg is overbelast, het is voor niemand leuk.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistbeweging.nl/blog/covid-is-de-softe-generale-repetitie
1 Like

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.