Dag van de privacy, maar waarom eigenlijk?

Het is vandaag 28 januari, een dag die door de EU is uitgeroepen als data protection day of ook wel privacy day. Een dag die in het teken staat om stil te staan bij het beschermen van onze persoonlijke gegevens en de privacy die daarbij komt kijken. Het is eigenlijk gek dat we hierbij stil moeten staan, is zoiets niet vanzelfsprekend dan? Moeten we hier dan wel bij stilstaan? Het is tegenwoordig wel duidelijk dat persoonlijke gegevens veel waard zijn. Grote techreuzen hebben persoonlijke gegevens centraal staan in hun businessmodel. Het stelt bedrijven in staat om nauwkeurige beslissingen te nemen. Ook kan reclame weergegeven worden via een op maat gemaakt profiel met veel persoonlijke informatie. Wat voor adverteerders voordelig is, want de kans dat men klikt op een advertentie is dan hoger. Er zijn dus logische reden om al die persoonlijke gegevens te verzamelen, want het loont.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistbeweging.nl/blog/2022-privacy-dag
1 Like

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.