De Zeitgeistbeweging Signal chatgroep

De core members van de Zeitgeistbeweging communiceren al jaren via Signal en dit werkt erg fijn. Het is open-source (zowel de client als de server software), wat in lijn staat met onze waarden. Ook zijn notificaties eenvoudig in te stellen zodat je je focus kan behouden zonder belangrijke berichten te missen. Verder is de layout van Signal overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistbeweging.nl/en/blog/de-zeitgeistbeweging-signal-chatgroep

Ik tag ook even @chapter_netherlands :tada: