Een permanent "OMT" in de regering als Derde Kamer?

Wetenschap is geïnteresseerd in het vinden van de beste schatting naar de waarheid. Tegelijkertijd erkent wetenschap dat vrijwel alles wat we weten herzien kan worden op basis van nieuwe informatie. Dit maakt wetenschap de beste methode die we kennen om tot beslissingen te komen. Het OMT (Outbreak Management Team) was tijdens de coronacrisis een wetenschappelijk adviesorgaan voor de regering. Voor een deel van de samenleving was dit voor het eerst dat ze geconfronteerd werden met wetenschap. Het bracht verwarring, angst en onbegrip. Maar was dat wel terecht?


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistbeweging.nl/blog/permanent-omt-in-regering
1 Like