Elokoto osuuskunta

Zeitgeist Suomen pääprojekti viime kuukausina on ollut käynnistää kansainvälinen “Koto” osuuskunta, joka mahdollistaisi yhä useammalle ihmisille tekniikoiden, sosiaalisten rakenteiden ja toimintatapojen kehittämiseen, jotta siirtyminen kohta kestävämpää yhteiskuntaa olisi mahdollista.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tzm.fi/2020/07/08/elokoto_osuuskunta.html