EU burgerinitiatief voor het basisinkomen

Vorig jaar is een basisinkomen initiatief gestart door EU burgers. Dit initiatief is bedoeld om ons huidige sociale vangnet anders in te delen, door de bureaucratie te verwijderen voor bijvoorbeeld uitkeringen. De kosten van die bureaucratie en het totale geldbedrag dat door instanties uitgedeeld wordt gaat dan rechtstreeks naar iedere burger, zonder enige uitzondering.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistbeweging.nl/blog/basisinkomen-initiatief-eu-2020

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.