Fairphone die het verschil maakt

We zijn ontzettend veeleisend op de smartphone industrie, elk jaar verwachten we een nieuwe generatie die de vorige overtreft. Maar is dat eigenlijk wel echt zo? Zijn deze "nieuwe generaties" niet gewoon kleine incrementele verbeteringen ten opzichte van de vorige? Zou het niet veel logischer zijn om deze incrementele verbeteringen als losse hardware modules aan te bieden? Op die manier vervang je alleen het onderdeel dat vernieuwing nodig heeft. Zoals een betere batterij, camera of scherm. Of natuurlijk in het geval er iets stuk gaat, is zo'n onderdeel ook makkelijker zelf te vervangen en te recyclen.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistbeweging.nl/blog/fairphone-4
1 Like

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.