Gesprekstips voor verandering

Deze blog heeft als doel om betekenisvolle gesprekken over verandering wat te sturen. Iedereen ziet wel iets dat beter kan in de wereld. Hoe dichter we bij de kern van het probleem werken, hoe beter we deze problemen kunnen aanpakken. De volgende gesprekstips zouden wij graag willen meegeven, in de hoop dat het zal helpen om tot een betere gezamenlijke aanpak te komen.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistbeweging.nl/de-zeitgeistbeweging/blog/gesprekstips-voor-verandering
1 Like