Het stikstofprobleem en onze economie

Onze economie motiveert en beloont een oneindig groei, ongeacht de gevolgen voor mens en natuur. Problemen zoals klimaatverandering, maar ook het stikstofprobleem kunnen lastig verholpen worden binnen zo'n utopische economie. Want wat zijn de oplossingen zodra de gevolgen voor mens en natuur niet meer te negeren zijn? In het geval van het stikstofprobleem betekent het dat mensen hun bedrijf, wat hun levenswerk is, moeten opgeven. Met stress, onzekerheid en slachtoffergevoel als gevolg. Dit zou niet de oplossing moeten zijn. Toch is het de enige oplossing want zonder de natuur is er ook geen mens. "Zonder boeren geen eten" is een slogan die inmiddels iedereen wel gehoord heeft. Slechts 4% van de beroepsbevolking in westerse landen is boer, in Nederland is dat met 0,6% zelfs minder. Dat klinkt weinig, maar met dat kleine percentage is Nederland de tweede landbouwexporteur van de wereld. In ons kleine landje produceren we dus ontzettend veel eten voor onszelf, maar ook voor de rest van de wereld. Dit is onhoudbaar en net zoals onze oneindige groei-economie is het utopisch.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistbeweging.nl/en/blog/het-stikstofprobleem-en-onze-economie