Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 34


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistmovement.cz/2019/03/15/hnuti-zeitgeist-zasadni-zmena-zpusobu-mysleni-cast-34/