Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 36


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistmovement.cz/2019/06/30/hnuti-zeitgeist-zasadni-zmena-zpusobu-mysleni-cast-36/