Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 41


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistmovement.cz/2020/05/23/hnuti-zeitgeist-zasadni-zmena-zpusobu-mysleni-cast-41/