Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 45


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistmovement.cz/2021/02/20/hnuti-zeitgeist-zasadni-zmena-zpusobu-mysleni-cast-45/