Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 46


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistmovement.cz/2021/04/16/hnuti-zeitgeist-zasadni-zmena-zpusobu-mysleni-cast-46/
1 Like

Very nice, @chapter_czechia!