Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 47


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistmovement.cz/2021/06/19/hnuti-zeitgeist-zasadni-zmena-zpusobu-mysleni-cast-47/
1 Like