Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 54


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistmovement.cz/2022/08/19/hnuti-zeitgeist-zasadni-zmena-zpusobu-mysleni-cast-54/
1 Like