Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 60


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistmovement.cz/2023/07/07/hnuti-zeitgeist-zasadni-zmena-zpusobu-mysleni-cast-60/