Join the positive financial transition on 28 January

 
Sustainable economic development – despite three decades of trying to make it work, this strategy has failed to stop the climate and biodiversity crisis in its tracks. Is there an alternative? In their recently published book “Finance in TransitionDerk Loorbach, Dirk Schoenmaker and Willem Schramade make the case for fundamental change: from traditional to transition finance.
 
On 28 January, DRIFT and the Rotterdam School of Management are hosting a Zoom webinar to explore this topic: an unique opportunity to speak to the authors about their story and discuss fundamental change in finance with other change-makers from various organisations. Are you in?
 
(the webinar and the rest of this article are in Dutch)
 

 
In ‘Finance in Transition’ beschrijven Derk, Dirk en Willem de onduurzame geschiedenis van het dominante financiële systeem, tonen ze de barsten in het stelsel, en pleiten zij voor fundamentele verandering.
 
Maar de auteurs zijn niet van plan om het bij een boek en een pleidooi te laten. In het laatste hoofdstuk bieden ze veranderingsgezinden in de financiële wereld concrete stappen om nu die gewenste transitie zelf en met elkaar in gang te zetten.
 
In deze webinar maak je kennis met de mensen, organisaties en theoriën achter het boek, is er ruimte voor vragen en discussie, en bespreken deelnemers onderling en plenair hoe we concreet aan de slag kunnen met de transitie naar een positieve financiële toekomst.
 
We nodigen alle bankiers, investeerders, fondsenmedewerkers, toezichthouders, en andere financiële (dwars)denkers die we kennen uit voor deze interactieve webinar over financiering in transitie – op donderdag 28 januari van 11:00-12:30
 
De webinar is gratis en voor iedereen toegankelijk, maar je moet je wel inschrijven. We hosten de webinar via Zoom. Let op: deze webinar kun je alleen bijwonen met het Zoom-programma op je computer, de Zoom-app op je telefoon, of door in te bellen, en niet via Zoom in je browser!
 
>>> Schrijf je hier in <<<
 
Voorlopig programma


This is a companion discussion topic for the original entry at https://drift.eur.nl/doe-mee-aan-de-positieve-financiele-transitie-op-28-januari/