Miksi yhteiskunnallinen keskustelu kaipaa resurssipohjaisen talouden konseptia?

Resurssipohjainen talous tarjoaa uuden näkökulman vallitsevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Parhaimmillaan kyseinen konsepti voisi ohjata yhteiskunnan kehittymistä kohti ihmisten ja luonnon hyvinvointia sekä kestävää uudenlaista talousjärjestelmää. Resurssipohjaisen talouden konseptista tekee merkittävän se, että sen ajattelu yhdistää kestävän kehityksen sekä kestävyyteen vaadittavan arvomaailman muutoksen samaan kokonaisvaltaiseen näkökulmaan.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tzm.fi/artikkelit/yhteiskunnallinen-keskustelu-tarvitsee-rbe-konseptia/