“Out with party programmes, in with transtions agendas!” Join fellow scientists in this call to Dutch politicans

 
On 30 April 2021, scientists in and around the Netherlands, are making an appeal to their country and its politicians: “we want to send a strong signal to the formation table that we must choose structural solutions for our problems. Not party programs, but social transition agendas should be the starting point.” Do you agree? Then click here to ensure that your name also appears under the call.
 
(article continues in Dutch)
 
Onze maatschappij wordt geconfronteerd met meervoudige complexe uitdagingen: de Covid-19 pandemie, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, de woon- en stikstofcrises. De reactie vanuit overheid, bedrijfsleven en samenleving lijkt vooral reactief en op stabiliteit gericht: het ontbreekt aan visie en strategie om de grote transities waar we voor staan proactief in te gaan.
 
We maken ons nu voor kabinetsformatie op. Zoals verwoord door Derk Loorbach staat de maatschappij daarmee “voor de keuze voor een tussencoalitie of een transitiekabinet”. Die keuze betreft meer dan de een nieuwe bestuursstijl: het gaat om een keuze voor duurzaamheid op de lange termijn, maatschappelijke vernieuwing en een sturingsfilosofie om die te realiseren.
 
Op 30 april a.s. doen we daarom onderstaande oproep aan Nederland en haar politici. Ben je het met deze oproep eens? Klik dan hier om ervoor te zorgen dat jouw naam ook onder de oproep komt.
 
Oproep van de wetenschap aan de politiek


This is a companion discussion topic for the original entry at https://drift.eur.nl/geen-partijprogrammas-maar-transitie-agendas/
2 Likes

The more expanded version in English can be found here.

1 Like