Politie Rotterdam stuit op 3D-printers voor printen van vuurwapenonderdelen

De politie in Rotterdam is gestuit op 3D-printers voor printen van vuurwapenonderdelen. Dit is niet nieuw en kwam de afgelopen 10 jaar al vaker voor in de wereld.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistbeweging.nl/blog/politie-rotterdam-3d-voorwapenonderdelen
1 Like

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.