Setkání účastníků projektu Venus a Hnutí Zeitgeist v Kyjově


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistmovement.cz/2018/09/17/setkani-ucastniku-projektu-venus-a-hnuti-zeitgeist-v-kyjove/