Systemische problemen en oplossingen

Het is makkelijk om een goed en beschaafd persoon te zijn als het met jezelf en je omgeving ook goed gaat. Relatief hebben we het ook erg goed in Nederland, ook vandaag de dag. Toch zien we helaas een verschuiving. We zien torenhoge inflatie en een oververhitte huizenmarkt. Met dit huizentekort zien we tegelijkertijd ook dat we te weinig mensen hebben door een krappe arbeidsmarkt. Wat voor extra werkdruk leidt en dus meer stress. We zien ook hoe asielzoekers buiten moeten slapen zonder perspectief, net zoals veel Nederlanders dat ervaren. De droge zomer bracht ons verder ook nog meer problemen zoals een watertekort in Europa. Verder piekt corona mogelijk weer in de winter. Nu we het over de winter hebben, de onstabiele energiemarkt komt daar ook nog bij waarbij we niet meer hoeven te rekenen op Russisch gas door de oorlog en mogelijk ook minder duurzame energie uit Noorwegen. Verder is de dreiging van klimaatverandering nog niet voorbij, deze wordt erger omdat er geen betekenisvolle acties worden ondernomen, economische groei staat voorop. Dit wordt wellicht een grote uitdaging voor de EU en de rest van de wereld. Zijn we in staat om resources met elkaar te delen en solidair te blijven? Of geven we onze idealen op zodra het lastig gaat worden?


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistbeweging.nl/en/blog/systemische-problemen-en-oplossingen