TZM NL reboot

Sinds september 2017 is de beweging merkbaar stiller geworden, dit betreuren we. We zijn daarom van plan om de draad weer op te pakken in 2020. Mede omdat we de nieuwe film van Peter Joseph kunnen verwachten en omdat we er weer zin in hebben. Zo hebben we ideeën om meer events te organiseren in verschillende steden. Zoals een simpele meeting in een café of een presentatie geven over de Zeitgeistgedachtegang (ZDay). Ben je van plan om mee te gaan met deze ambitie, laat het ons dan weten! De eerste meetings zullen gepland worden in januari/februari.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistbeweging.nl/de-zeitgeistbeweging/blog/tzm-nl-reboot