ZDay 2016 - Amsterdam

,

Kees gaf tijdens deze ZDay een introductie over wat ZDay en de Zeitgeistbeweging nou eigenlijk is. Vervolgens lichtte hij de Zeitgeistgedachtegang in dieper detail toe over onder andere menselijk gedrag en de invloed van nieuwe technologie op onze oude economie. Serf gaf daarna een update over waar we inmiddels zijn met de Zeitgeistbeweging in de zin van planning, structuur en activiteiten. Roberto gaf daarna een presentatie over Profeth, een nieuwe manier voor het uitwisselen en in kaart brengen van informatie, kennis en behoeftes van de samenleving in een gedistribueerd netwerk gebaseerd op blockchain technologie. Het event vond plaats bij de Openbare Bibliotheek van Amsterdam.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistbeweging.nl/de-zeitgeistbeweging/blog/zday-2016