ZDay 2017 - Maastricht

,

Deze keer vond ZDay plaats in het zuiden van het land, bij de InnBetween, een open student community in het centrum van Maastricht. Het thema was "Post-work, Post-scarcity & Postcapitalism". De dag bestond uit vier presentaties met allemaal een eigen Q&A. De eerste presentatie was "Postcapitalism - an overview" door Serf Doesborgh. Daarna volgde Adriaan De Jonge (stagiaire bij Pakhuis de Zwijger) met "The Future of Work". Als derde presenteerde Darryl Cressman (Professor aan de Universiteit van Maastricht) "Postcapitalism - a critical review". Tenslotte presenteerde Marlise Korsten (Groenlinks Gemeenteraadslid) "Post-work Ideas in Contemporary Politics". De locatie en Engelstalige insteek zorgde voor leuke mix van internationale studenten en lokale bewoners. De dag sloot af met een gezellige afscheidsborrel waarbij alle aanwezigen elkaar leerden kennen en de goede gesprekken tot in de avond werden doorgezet.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistbeweging.nl/de-zeitgeistbeweging/blog/zday-2017
1 Like